Tiêu chuẩn nghiệm thu chế tạo lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Tiêu chuẩn nghiệm thu chế tạo, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - hệ thống làm lạnh - hệ thống thông gió áp dụng cho công trình dân dụng công nghiệp TCXD 232:1999 

Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt điều hòa tủ, điều hòa cây, điều hòa treo tường

Tiêu chuẩn nghiệp thu lắp đặt đường ống bảo ôn, đường ống làm mát điều hòa không khí

Tiêu chuẩn lắp đặt buồng làm mát, quạt hút gió......