Tiêu chuẩn nén tĩnh cọc

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời. Trong đó bao gồm các nội dung:

  • Tiêu chuẩn nén tĩnh cọc bê tông cốt thép

  • Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép

  • Qui định số lượng cọc thí nghiệm

  • Đề cương thí nghiệm cọc nén tĩnh

  • Các bước nghiệm thu cọc nén tĩnh

Các phương pháp thí nghiệm cọc để đánh giá chất lượng cọc

Với kinh nghiệm giám sát công trình hơn 15 năm, Chúng tôi xin đưa ra cho các bạn đồng nghiệp và các chủ đầu tư quan tâm đế vấn đề này những vấn đề khái quát về các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc như sau:

Cọc bê tông cốt thép, cọc ly tâm, cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng và thậm trí là cọc ống thép, cọc ván thép là khả phổ biến trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông hiện tại.

CỌC - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG BẢNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC

TCVN 9393:2012 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời.