ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUÁN LÝ DỰ ÁN

22/4/2024 | 258 lượt xem

Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải có những điều kiện năng lực cụ thể để thực hiện công việc một cách hiệu quả như: Chứng chỉ năng lực đáp ứng các điều kiện với các hạng mục công trình; Kinh nghiệm tham gia các dự án công trình đa dạng về quy mô và tính phức tạp; Đội ngũ nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án; Sử dụng công nghệ thông tin và các công cụ quản lý dự án hiện đại để tối ưu hóa quá trình quản lý dự án và tăng cường khả năng quản lý.

Theo Văn bản pháp luật xây dựng Nghị định 15/2021/NĐ - CP hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau: 

Điều 94. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

1. Hạng I:

a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I;

b) Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận;

d) Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

2. Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên;

b) Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận;

d) Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.

3. Hạng III:

a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên;

b) Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng uy tín gần 20 năm

Điều 73. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

1. Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Kỹ sư SVG Engineering có năng lực và chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀ GÌ ?

Tư vấn quản lý dự án xây dựng là giúp Chủ đầu tư vào việc quản lý các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch đến hoàn thành công trình xây dựng. Công việc này thường được thực hiện bởi các chuyên gia hay kĩ sư tư vấn có kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng và kinh nghiệm trong quản lý dự án.

Cụ thể, tư vấn quản lý dự án xây dựng bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch dự án xây dựng: Hỗ trợ trong việc xác định mục tiêu của dự án xây dựng, phân tích yêu cầu, lập kế hoạch công việc, lập lịch làm việc và xác định nguồn lực cần thiết. Thực hiện nghiêm túc các công việc được chủ đầu tư giao phó như quản lý, giám sát,... Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xây dựng như giải phóng mặt bằng, tái định cư,...

- Quản lý thiết kế công trình dự án: Hỗ trợ trong việc theo dõi và đánh giá quá trình thiết kế, đảm bảo rằng các thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Đóng góp ý kiến, tham mưu giúp nhà thầu có thể quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn.

- Quản lý nhà thầu: Hỗ trợ trong việc chọn lựa và quản lý các nhà thầu, bao gồm việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, và giám sát hiệu suất của nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình.

- Quản lý tiến độ và chi phí: Theo dõi và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án xây dựng, đồng thời giám sát chi phí để đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng kế hoạch và trong ngân sách vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý rủi ro dự án: Đánh giá và quản lý các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án xây dựng, và phát triển các biện pháp để giảm thiểu rủi ro hoặc loại bỏ chúng.

- Quản lý chất lượng và an toàn dự án: Đảm bảo rằng các công việc xây dựng đạt được chất lượng và an toàn, tuân thủ các quy định pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thực hiện các công việc sau khi công trình được hoàn thành như đánh giá chất lượng, quyết toán, kiểm toán,...

Tư vấn quản lý dự án xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của các dự án xây dựng, từ các công trình quy mô nhỏ đến các dự án công trình phức tạp và quy mô lớn. Điều này giúp Chủ đầu tư/ Quý khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và nỗ lực trong quá trình thực hiện dự án công trình xây dựng.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng uy tín gần 20 năm

VÌ SAO CẦN THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG?

Hiện nay, theo pháp luật hiện hành cũng có các quy định về dự án đầu tư trên 5 tỷ bắt buộc phải có bộ phận tư vấn quản lý dự án. Chính vì vậy, vai trò của Tư vấn quản lý dự án ngày càng được nhiều Chủ đầu tư quan tâm. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án xây dựng. Dưới đây là một số lý do vì sao cần có một đơn vị tư vấn quản lý dự án:

- Đảm bảo chất lượng công trình dự án: Tư vấn quản lý dự án thường bao gồm các chuyên gia và kĩ sư có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm quản lý các dự án công trình. Điều này giúp Chủ đầu tư đưa ra những phương án giải quyết tốt nhất giúp đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Tư vấn quản lý dự án đảm bảo rằng các công việc được thực hiện đạt được chất lượng và an toàn, tuân thủ các quy định pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Đảm bảo đúng tiến độ dự án: Tiến độ hoàn thành dự án là rất quan trọng, nếu tiến độ dự án công trình bị kéo dài sẽ dẫn đến tổn thất về mặt kinh tế. Tư vấn quản lý dự án phụ trách việc phân công và quản lý các nhiệm vụ cụ thể của dự án cho từng thành viên trong nhóm. Điều này giúp tăng cường sự rõ ràng và trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Thêm vào đó, đánh giá và quản lý các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án, phát triển các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu hay loại bỏ các rủi ro này. 

- Đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả: Tư vấn quản lý sẽ giúp cân bằng chi phí xây dựng với chất lượng công trình dự án bằng những bước đi cụ thể có kế hoạch rõ ràng. Thêm vào đó, giúp Chủ đầu tư theo dõi và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời giám sát và quản lý ngân sách để đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng kế hoạch và trong nguồn ngân sách. 

Tóm lại, tư vấn quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của dự án bằng cách cung cấp sự chuyên môn, quản lý rủi ro, tối ưu hóa tiến độ và chi phí, tăng cường giao tiếp và tương tác, cũng như quản lý chất lượng và an toàn. Nhờ có Tư vấn quản lý dự án mà Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể yên tâm hơn trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình. 


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng uy tín gần 20 năm

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN UY TÍN GẦN 20 NĂM 

Quản lý dự án cũng là một trong những lĩnh vực xây dựng thế mạnh của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering). Gần 20 năm kinh nghiệm thương hiệu uy tín SVG Engineering đã tham gia tư vấn quản lý đa dạng các công trình dự án từ quy mô nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Qua từng dự án, các kỹ sư của SVG Engineering thể hiện rất tốt những năng lực chuyên môn cùng sự tận tâm trong công việc quản lý xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ Tư vấn quản lý dự án xây dựng chất lượng, tối ưu và hiệu quả. 


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng uy tín gần 20 năm

MỘT SỐ BÀI VIẾT LĨNH VỰC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN THAM KHẢO 

1- NHỮNG LÝ DO CẦN ĐẾN SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN?

2- ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÓ VAI TRÒ NHƯ NÀO TRONG XÂY DỰNG?

3- TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP

KINH NGHIỆM TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN SVG ENGINEERING THỂ HIỆN QUA MỘT SỐ DỰ ÁN THAM GIA

1- TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG LAKE SIDE GARDEN

2- LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI NAM CẦU KIỀN HẢI PHÒNG

3- TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ - GIAI ĐOẠN 2

4- QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM LƯU THÔNG HÀNG HÓA THƯƠNG MẠI SAO VÀNG

5- QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VĨNH NIỆM LÊ CHÂN HẢI PHÒNG

BÁO GIÁ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM