Văn bản Pháp Luật Xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định Xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) tổng hợp các Văn bản pháp luật về Lĩnh vực xây dựng đang có hiệu lực ở Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại để các Quý khách hàng, các bạn đọc tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc học tập. 

 

NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 44/VBHN - VPQH DO QUỐC HỘI BAN HÀNH NGÀY 10/12/2018

Luật giám định tư pháp số 44/VBHN - VPQH do Quốc hội ban hành ngày 10/12/2018 quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.

 

NGHỊ ĐỊNH 06/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nghị định 06/2021/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và Bảo trì công trình xây dựng là Nghị định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) mời các bạn đọc cùng tìm hiểu dưới đây: