Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN XD

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 

Đây là danh mục tổng hợp toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về xây dựng với phân loại đầy đủ cùng số hiệu và tên cùng với tình trạng hiệu lực của tiêu chuẩn, quy chuẩn đó. 

TCXDVN 356 : 2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

"TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn +50 độ C và không thấp hơn –70 độ C.

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338:2005 THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

TCXDVN 338:2005 dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống, v.v... Kết cấu thép phải được thiết kế đạt yêu cầu chung quy định trong Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam là đảm bảo an toàn chịu lực và đảm bảo khả năng sử dụng bình thường trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5574:2018 VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình với các chức năng khác nhau, chịu tác động có hệ thống của nhiệt độ không cao hơn dương 50 °C và không thấp hơn âm 70 °C, làm việc trong môi trường không xâm thực. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được chế tạo từ bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ, bê tông tổ ong và bê tông tự ứng suất.

PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI TCXD 204 : 1998

Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulô làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulô.

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị mối phá hoại.

Đối tượng cần xử lý chủ yếu: các loại mối đất (subteranean termites) và một số côn trùng hại gỗ khác như mối gỗ khô, mọt cánh cứng.

Các phương pháp thí nghiệm cọc để đánh giá chất lượng cọc

Với kinh nghiệm giám sát công trình hơn 15 năm, Chúng tôi xin đưa ra cho các bạn đồng nghiệp và các chủ đầu tư quan tâm đế vấn đề này những vấn đề khái quát về các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc như sau:

Cọc bê tông cốt thép, cọc ly tâm, cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng và thậm trí là cọc ống thép, cọc ván thép là khả phổ biến trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông hiện tại.

Tiêu chuẩn nghiệm thu chế tạo lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Tiêu chuẩn nghiệm thu chế tạo, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - hệ thống làm lạnh - hệ thống thông gió áp dụng cho công trình dân dụng công nghiệp TCXD 232:1999 

Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt điều hòa tủ, điều hòa cây, điều hòa treo tường

Tiêu chuẩn nghiệp thu lắp đặt đường ống bảo ôn, đường ống làm mát điều hòa không khí

Tiêu chuẩn lắp đặt buồng làm mát, quạt hút gió......