BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ

12/12/2022 | 1575 lượt xem

Biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà là công tác vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn lao động, tính mạng và tài sản của người dân xung quanh trong quá trình thi công phá dỡ công trình. Việc phá dỡ rất nguy hiểm nhưng rất cần thiết trong thi công xây dựng bởi khi cần phải phá dỡ công trình cũ để xây mới hay công trình xây dựng trái với quy hoạch hoặc vì các lý do khác. Bài viết sau đây SVG Engineering sẽ chia sẻ với bạn đọc và Quý khách hàng về Biện pháp thi công phá dỡ một công trình cụ thể cao 8 tầng tại Hải Phòng, đã được rất nhiều Đài truyền hình phản ánh là  Khách sạn Hải Yến.  

BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ TÒA NHÀ

Tên công trình: Thi công phá dỡ Khách sạn Hải Yến 8 tầng
Địa chỉ: 552 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: Bà Đàm Thị Bắc - Chủ tòa nhà Khách sạn Hải Yến
Đơn vị thi công phá dỡ: Công ty TNHH Thiết bị máy Nhật Hàn
Đơn vị thẩm tra: Công ty cổ phần Tư vần Thiết kế và Giám định Xây Dựng Sao Việt


Hình ảnh Khách sạn Hải Yến trước khi thi công phá dỡ


Hình ảnh mặt bằng khảo sát vị trí Khách sạn Hải Yến trước khi thi công phá dỡ

CĂN CỨ THẨM TRA BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ TÒA NHÀ:

 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014 và được bổ sung, sửa đổi bằng Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 • Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;
 • Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Căn cứ thông tư 04/2017/TT-BXD  ngày 30/03/2007 của Bộ Xây dựng ban hành qui định về an toàn lao động thi công xây dựng
 • Căn cứ Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 • Hợp đồng thi công phá rỡ giữa Bà Đàm Thị Bắc, chủ công trình và Công ty TNHH Thiết bị Máy Việt Hàn ngày 16/08/2022
 • Hợp đồng thẩm tra biện pháp thi công phá rỡ giữa Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế và Giám định Xây dựng Sao Việt và Công ty TNHH Thiết bị Máy Việt Hàn ngày 20/08/2022

 

NỘI DUNG BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ TÒA NHÀ KHÁCH SẠN HẢI YẾN 8 TẦNG

1. Về mặt thủ tục:

 • Bước 1: Ký kết hợp đồng phá dỡ với Chủ đầu tư, làm rõ qui mô, phạm vi phá dỡ,  trách nhiệm của Đơn vị phá dỡ. Hợp đồng phá dỡ là hợp đồng trọn gói chi phí và trách nhiệm an toàn.
 • Bước 2: Cùng chủ đầu tư và Chính quyền địa phương đi khảo sát lập biên bản hiện trạng tất cả các công trình lân cận, chụp hình và lập cam kết với các hộ liền kề để làm cơ sở phân định trách nhiệm trong quá trình thi công. Đồng thời thông báo kế hoạch thi công phá dỡ và và thống nhất biện pháp bảo vệ công trình xung quanh.
 • Bước 3: Các công tác chuẩn bị mặt bằng, tổ chức nhân sự, huấn luyện- đào tạo nội quy an ninh – bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy, phổ biến biện pháp thi công tại chỗ cho các nhân sự tham gia công tác phá dỡ. Ký cam kết giữa người lao động với Chủ sử dụng lao động về công tác bảo hộ và an toàn lao động thi công phá dỡ.
 • Bước 4: Tháo dỡ các vật dụng có giá trị, lập danh sách và lập biên bản bàn giao lại cho Chủ sở hữu, Chủ khách sạn Hải Yến. Quá trình tháo dỡ bằng thủ công đối với các thiết bị trong nhà và bằng tời chuyên dụng đối các thiết bị, cấu kiện trên mái.
 • Bước 5: Sau khi thực hiện các biện pháp lắp đặt các sàn đạo an toàn bảo vệ các công trình xung quanh, lắp đạt lưới bao che chắn bụi, vật rơi văng thì mời Đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan chức năng nghiệm thu.
 • Bước 6: Sau khi tiến hành các biện pháp khoan, đục thủng các lỗ sàn bê tông cốt thép để làm lỗ thông tầng để thu gom chạc, vật liệu phá dỡ thì tiến hành mời đơn vị giám sát lập biên bản nghiệm thu.
 • Bước 7: Hàng ngày đầu giờ, người lao động được yêu cầu tập trung nghe nhắc nhở công tác an toàn và kiểm tra sức khỏe, bảo hộ và trang thiết bị bởi chỉ huy trưởng, cán bộ an toàn trước khi thực hiện công việc phá dỡ.
 • Bước 8: Sau khi kết thúc công tác phá dỡ và dọn dẹp mặt bằng, tháo các sàn đạo tại các công trình bảo vệ thì sẽ lập đoàn kiểm tra cùng cơ quan chức năng và các bên liên quan lại hiện trạng của các công trình xung quanh để xác định thiệt hại, hư hỏng nếu có để tiến hành khắc phục hoặc bồi hoàn.

2. Về nhân sự tổ chức thi công tại công trường

 • Đứng đầu và chịu trách nhiệm chính là Chỉ huy trưởng, là người chịu trách nhiệm trước Công ty – Đơn vị thi công, Chủ đầu tư, Cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan về việc điều hành công tác thi công trên công trường. Chỉ huy trưởng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật về sức khỏe, chuyên môn và chứng chỉ hoạt động liên quan.
 • Dưới Chỉ huy trưởng là các Bộ phận phụ trách an ninh, an toàn cán bộ kỹ thuật và phụ trách an toàn gồm 3-5 người làm công tác quản lý nhân sự, an ninh, an toàn trên công trường.
 • Công nhân vận hành thiết bị, máy phá dỡ: Là các nhân sự có chuyên môn vận hành thiết bị và được đào tạo huấn luyện an toàn lao động.
 • Công nhân thực hiện trực tiếp là các công nhân phá dỡ: là các lao động phổ thông được huấn luyện đào tạo để sử dụng các thiết bị cầm tay để trực tiếp phá dỡ như máy khoan, đục, máy cắt xì, máy hàn.
 • Lao động phổ thông được sử dụng để dọn dẹp mặt bằng

 

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ BẢO HỘ THỰC HIỆN PHÁ DỠ TÒA NHÀ KHÁCH SẠN HẢI YẾN 8 TẦNG

TT Tên thiết bị và thông số chính Số lượng Công dụng
1 Máy xúc lắp kìm bóp bê tông Kobelco 330 -1, tầm cao 22m 01 máy Phá rỡ công trình cao tầng, độ cao vươn tới tầng 6-7 tầng
2 Máy xúc lắp kìm bóp bê tông Kobelco 220-3, tầm cao 16m 02 máy

Phá rỡ công trình cao tầng, độ cao vươn tới tầng 4-5 tầng

Các thiết bị phụ trợ cầm tay: Khoan, máy cắt, tời, máy hàn, ... được huy động theo nhu cầu thực tế. 
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ DỠ TÒA NHÀ KHÁCH SẠN HẢI YẾN: 


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng


Hình ảnh biện pháp thi công phá dỡ công trình tòa nhà Khách sạn Hải Yến 8 tầng

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ TÒA NHÀ KHÁCH SẠN CẦN LƯU Ý NHƯ SAU: 

 • Trước khi phá dỡ tòa nhà, phải khảo sát và đánh giá đúng tình trạng của nền, móng, các kết cấu như: Cột, dầm, sàn, và tường công trình tòa nhà.
 • Biện pháp thi công phá, dỡ tòa nhà phải được lập và tính toán kiểm tra của người có chuyên môn, trong đó chú ý tới mặt bằng phá, dỡ, phương pháp phá, dỡ với các bản vẽ chi tiết.
 • Bố trí đầy đủ máy móc và dụng cụ thi công phá dỡ. 
 • Khi thi công phá dỡ tòa nhà cũ ở khu đông dân cư, xung quanh công trình cần được che chắc kỹ bằng lưới để tránh văng bê tông và hạn chế bụi ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
 • Làm biển cảnh báo cho nhân dân xung quanh về công trình tòa nhà đang thi công phá dỡ, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực đang phá dỡ. 
 • Trước khi phá dỡ công trình tòa nhà nên tính toán kết cấu của công trình, tính chịu lực của cột và dầm khi phá dỡ. Cần chống đỡ một số kết cấu để tránh cho công trình đang phá dỡ không sụp đổ sang những công trình xung quanh.
 • Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến những công trình xung quanh, trước khi phá dỡ công trình, cần lập biện pháp chống đỡ các công trình lân cận. Đặc biệt, khi đào móng cần có biện pháp gia cố móng cho các công trình xung quanh khỏi bị lún, sụt.
 • Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công phá dỡ tòa nhà trước khi vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập quy trình kỹ thuật vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa chữa máy móc thiết bị thi công phá dỡ. 
 • Phải tháo toàn bộ hệ thống điện, nước và các hệ thống kỹ thuật của công trình tòa nhà trước khi phá, dỡ công trình.
 • Thực hiện việc phá dỡ công trình tòa nhà theo đúng quy trình, trình tự phá dỡ công trình được thực hiện từ trên cao xuống, theo nguyên tắc hạ dần độ cao.
 • Nên có các giải pháp ngăn chặn bụi như dùng lưới bao che hoặc phun nước liên tục vào các vị trí phát sinh nhiều bụi trong khi phá dỡ, đặc biệt phát sinh trong quá trình thu gom phế thải lên xe vận chuyển.
 • Không nên đốt các phế thải trên công trường thi công mà nên vận chuyển đi. Xem xét hệ thống vận chuyển phế thải sao cho liên tục và giữ cho công trường thi công phá dỡ luôn gọn gàng, sạch sẽ.

 

BÁO GIÁ CHI PHÍ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ


SVG Engineering là đơn vị thẩm tra biện pháp thi công phá dỡ uy tín Hải Phòng

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Thi công phá dỡ công trình tòa nhà hoặc các công trình khác tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành trong nước Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM