TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 VÀ 1/500 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ - GIAI ĐOẠN 2

11/7/2023 | 145 lượt xem

Năm 2009, UBND TP. Hải Phòng vừa công bố Quyết định số 2278/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đình Vũ giai đoạn 2. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) tự hào là đơn vị nhận gói thầu Tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn 2

TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 và 1/500 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ - GIAI ĐOẠN 2

- Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ
- Địa điểm: Đông Hải 2 - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng
- Nhiệm vụ: Tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500
- Giá trị dịch vụ Tư vấn: 1.330.000.000 VND

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering)
- Năm thực hiện: 2009


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

Khu vực quy hoạch gồm 8 khu đất nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Đình Vũ tại ph­ường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng đã đư­ợc Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 774/QĐ- BXD ngày 11/5/2006. Tổng diện tích quy hoạch của giai đoạn 2 là 377,46ha với tính chất là KCN gồm các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hoá chất, hoá dầu. Trong đó, đất công nghiệp là 294,37ha, đất dành cho công trình cảng 17,37ha, đất cho khu vực cây xanh 24,22 ha và đất cho giao thông 21,34ha.


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

Trong năm 2009, Công ty CP KCN Đình Vũ-chủ đầu tư­ dự án đã hoàn thành thủ tục và đ­ược bàn giao 96,9ha đất trên tổng diện tích 377,46ha giai đoạn 2. Đồng thời, KCN này đã đón nhà đầu tư­ đầu tiên trong giai đoạn 2 là Công ty CP Hoá dầu và Sơ xợi dầu khí PVTEX thực hiện dự án nhà máy sản xuất sơ xợi tổng hợp trên diện tích 15ha.


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 2

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 11 Luật Xây dựng Việt Nam, quy hoạch chi tiết 1/2000 là một trong 2 loại quy hoạch chi tiết xây dựng chính trong quy hoạch đô thị. 

Quy hoạch 1/2000 là một loại bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan hay bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, quy hoạch giao thông, sơ đồ hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. 

Quy hoạch 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên, tại một số dự án mới trong khu vực, nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. 

Sau khi bản quy hoạch dự án tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của toàn khu vực. 

Đây là giai đoạn quy hoạch định hướng cho các dự án khu công nghiệp nhằm mục đích quản lý chặt chẽ quá trình thi công, xây dựng. Các công trình kiến trúc cụ thể sẽ không được thiết kế chính thức trong giai đoạn này. 

Quy hoạch 1/2000 giúp xác định được mạng lưới giao thông và các thông số quy hoạch sử dụng đất như: diện tích ô đất, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ, số tầng xây dựng,...

Quy hoạch chi tiết 1/2000 là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch 1/500 và tiến hành cấp phép xây dựng cho toàn dự án.

NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH 1/500 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 2

- Quy hoạch 1/500 là một hình thức triển khai cụ thể về quy hoạch khu công nghiệp với tỉ lệ 1/2000. Khi quy hoạch tỉ lệ 1/500 phải đảm bảo làm thế nào để phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000. Các quy hoạch này cần được các chính quyền địa phương tổ chức và lập nên cũng như cấp phép giấy tờ xây dựng cho dự án khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn 2. 


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

- Hồ sơ cần thiết để chính quyền quyết định cho quy hoạch tỉ lệ 1/500 bao gồm những giấy tờ sau: 

 • Tờ trình đề nghị được thẩm định
 • Có quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư
 • Cơ quan tổ chức lập quy hoạch khu công nghiệp
 • Các văn bản, giấy tờ cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan đã có thẩm quyền hay những chứng chỉ liên quan đến quy hoạch
 • Bảng biểu thống kê
 • Phụ lục và hình ảnh minh họa về khu công nghiệp
 • Bản đồ toàn bộ phạm vi khu vực đã lập quy hoạch tỉ lệ 1/500


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

- Quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng (sau này cho dự án) và lập dự án đầu tư xây dựng. Các chỉ tiêu về xây dựng phải có mà quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp phải thể hiện như: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/ thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường, ... với quy hoạch 1/500, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch như: cổng vào, đường đi, tường rào, ... 

- Theo khoản 1 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp có liên quan đến quy hoạch chi tiết 1/500 quy định tại khoản 2 Điều 89, cụ thể như sau: 

 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

Vậy những dự án đã có duyệt quy hoạch 1/500 không phải xin phép xây dựng. 


SVG Engineering tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Đình Vũ - GĐ2

CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500

Theo nghị định 37 năm 2010, nội dung của quy hoạch chi tiết 1/500 bao gồm những điều khoản sau:

1. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch khu công nghiệp.

2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khu công nghiệp, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. 

3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khu công nghiệp về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

4. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;
 • Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm);
 • Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;
 • Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị;
 • Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;
 • Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

6. Đánh giá môi trường chiến lược:

 •  Đánh giá hiện trạng môi trường về điều iện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên;
 • Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;
 • Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường khu công nghiệp khi triển khai thực hiện quy hoạch;
 • Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường. 

7. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thể hiện ở tỷ lệ 1/500.

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ CÓ NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ - QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị Thiết kế - Quy hoạch xây dựng với hơn 18 năm kinh nghiệm . Chúng tôi tự hào và khẳng định là Tổ chức có chứng chỉ năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng uy tín ở Việt Nam. 

MỜI QUÝ VỊ BẠN ĐỌC THAM KHẢO THÊM NHIỀU DỰ ÁN THIẾT KẾ - QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỦA SVG ENGINEERING TẠI ĐÂY 👉👉👉 : CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THIẾT KẾ - QUY HOẠCH 

BÁO GIÁ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 & 1/500 KHU CÔNG NGHIỆP

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Thiết kế - Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án xây dựng ... tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM