GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KSTAR - KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG

12/4/2023 | 381 lượt xem

Giám sát thi công - Nhiệm vụ giám sát xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực hoạt động xây dựng nhà máy nhà xưởng khu công nghiệp, đòi hỏi có điều kiện hành nghề như là đơn vị hay công ty và người giám sát công trình phải có năng lực trình độ, trách nhiệm và chứng chỉ chuyên môn phù hợp với các cấp và loại công trình nhà máy nhà xưởng công nghiệp khi tham gia. 

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) tự hào là đơn vị uy tín được lựa chọn giám sát thi công xây dựng nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương - Thành phố Hải Phòng. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát xây dựng công trình dự án nhà máy công nghiệp được giao và nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của Chủ đầu tư/ Chủ doanh nghiệp. 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KSTAR - KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG

- Công trình: Xây dựng nhà máy dự án Kstar
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kstar Việt Nam
- Địa điểm: Khu công nghiệp An Dương - Huyện An Dương -TP. Hải Phòng
- Nhiệm vụ: Giám sát xây dựng công trình dự án nhà máy Kstar
- Đơn vị giám sát thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering)
- Năm thực hiện: 2020


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng

NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KSTAR - KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG

Nội dung công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng bao gồm giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, kiểm soát thi công văn minh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công hạng mục tư vấn giám sát. Dưới đây là nội dung cụ thể công việc mà chúng tôi SVG Engineering đã hoàn thiện trong suốt quá trình thi công dự án nhà máy Kstar, mời quý vị bạn đọc tham khảo: 

- Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các nhà thầu có liên quan để phối hợp thực hiện. 
- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng

***Điều 107 Luật xây dựng quy định như sau: 
1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: 
a. Có mặt bằng xây dựng đề bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;
b. Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;
c. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được Chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ; 
d. Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;
e. Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 
- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt; 
- Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định bao gồm: 

  • Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. 
  • Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. 
  • Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. ​
  • Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của hợp đồng. 

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. 
- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình. 
- Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình. 
- Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động. 
- Nếu phát hiện thiết kế có sai sót hoặc không hợp lý, đề nghị chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh thiết kế. 
- Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng và yêu cầu đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn hoặc phát hiện tại các mối nguy hiểm tiềm ẩn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ - CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Do dự án thi công xây dựng năm 2020 nên vẫn áp dụng Nghị định này. Hiện tại, từ ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ). 

- Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công. 
- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phần công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ - CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành; kiểm tra và xác nhận thanh toán tiến độ và quyết toán giá trị công trình. 
- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
- Giám sát viên chịu trách nhiệm về an toàn lao động trên công trường khi thi công.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của Hợp đồng xây dựng.
- Đơn vị tư vấn giám sát phải tính toán hợp lý và phù hợp theo Quy định pháp luật Việt Nam trong các thủ tục của Chủ đầu tư với nhà nước, đồng thời chỉnh sửa và hoàn thiện các thủ tục đó. 

TƯ VẤN GIÁM SÁT SVG ENGINEERING LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY KSTAR KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG HẢI PHÒNG

Tư vấn giám sát thi công xây dựng SVG Engineering lập báo cáo bao gồm: 
- Báo cáo định kỳ: Báo cáo định kỳ hàng tháng về công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 
- Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo. 
- Chịu trách nhiệm nghiêm thu tổng thể dự án.
- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng SVG Engineering bàn giao báo cáo cho Chủ đầu tư. Kiểm soát và ký xác nhận bản vẽ hoàn công, tài liệu hồ sơ hoàn công, khối lượng công việc hoàn thành liên quan. 

TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KSTAR KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG HẢI PHÒNG

Tư vấn giám sát thi công xây dựng SVG Engineering đảm bảo chất lượng giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy Kstar theo quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước Việt Nam và khu công nghiệp địa phương hoặc theo thỏa thuận với Chủ đầu tư, tuân thủ quy định về việc quản lý chất lượng công trình, đảm bảo đạt yêu cầu của Chủ đầu tư. 

HÌNH ẢNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY KSTAR KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG HẢI PHÒNG 

Dưới đây là một số hình ảnh công tác giám sát thi công công trình dự án nhà máy Công ty TNHH Kstar Việt Nam của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering): 


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương Hải Phòng

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP UY TÍN Ở VIỆT NAM

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng có thương hiệu uy tín hơn 18 năm ở Hải Phòng cũng như các tỉnh thành phố khác ở Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư giám sát xây dựng chuyên môn cao và tâm huyết với nghề xây dựng, SVG Engineering chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hợp lý và tốt nhất cho Quý khách hàng/ Chủ đầu tư.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng uy tín.

BÁO GIÁ CHI PHÍ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG/ NHÀ MÁY KHU CÔNG NGHIỆP

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy nhà xưởng khu công nghiệp tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM