SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH UY TÍN GẦN 20 NĂM

25/4/2024 | 172 lượt xem

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giám sát thi công và quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi thường được thuê bởi các chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, hoặc các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có nhu cầu xây dựng công trình để đảm bảo rằng công việc xây dựng diễn ra một cách chính xác, chất lượng, hiệu quả và an toàn. SVG Engineering bao gồm các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, chuyên gia tư vấn về quản lý dự án và an toàn lao động. Đội ngũ chúng tôi SVG Engineering cam kết đảm bảo mỗi công trình xây dựng được giám sát và quản lý một cách chuyên nghiệp và đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ năng lực chuyên môn giám sát:

- Đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo đúng nhiệm vụ giám sát xây dựng, đảm bảo đúng với cấp hạng loại công trình tham gia.

- Quyết định bổ nhiệm của đơn vị giám sát công trình với nhân viên được giao nhiệm vụ giám sát và phải phù hợp với cấp hạng loại công trình tham gia.

- Giấy phép hành nghề giám sát đối với công trình: Xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, lắp đặt thiết bị cơ điện, phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2.  Yêu cầu đối với công việc giám sát thi công xây dựng công trình:

- Trung thực, tận tâm và có chuyên môn nắm bắt và giải quyết công việc hợp lý và nhanh chóng, chủ động linh hoạt. 

- Công tác giám sát thi công cần đảm bảo:

 • Giám sát liên tục trong quá trình xây dựng hoặc giám sát ở những giai đoạn quan trọng của công trình (Phụ thuộc vào nhu cầu đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư) 
 • Đảm bảo đúng chất lượng, khối lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 
 • Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC).

👉 TÌM HIỂU THÊM: NHIỆM VỤ VÀ CHI PHÍ CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.   Giai đoạn chuẩn bị thi công :

- Kiểm tra các tài liệu phục vụ cho công tác giám sát công trình (Chủ đâu tư cung cấp): 

 • Thiết kế kỹ thuật thi công đã được thẩm định
 • Bảng dự toán khối lượng thi công.
 • Bảng liệt kê chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình (đã được phê duyệt của Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế).
 • Bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết của nhà thầu.
 • Sơ đồ tổ chức công trường và các phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu

- Kiểm tra việc lập hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công có phù hợp với yêu cầu dự án;

- Kiểm tra và báo cáo Bên A về các điều kiện thi công công trình;

- Kiểm tra và báo cáo Bên A về năng lực của các nhà thi công công trình với Hồ sơ đề xuất/ Hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

 •  Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công công trình đưa vào công trường.
 •  Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công công trình.
 •  Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công công trình.
 •  Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công của các nhà thầu thi công công trình.

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công công trình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

 • Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng cho công trình trước khi đưa vào công trình;
 • Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì Tư vấn giám sát (TVGS) báo cáo Bên A để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu cho công trình xây dựng.

- Kiểm tra và báo cáo Bên A về điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trong quá trình thi công công trình.

2. Giai đoạn thi công:

- Đánh giá, kiểm soát các quy trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay thế hoặc hiệu chỉnh các biện pháp do nhà thầu đưa ra (nếu cần thiết);

- Đôn đốc các nhà thầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của dự án và các quy định của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, lưới quan trắc;

- Kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết với Bên A như: Kiểm tra tính hợp lệ của các thiết bị, máy móc thi công do nhà thầu trình trước khi đưa vào thi công như: phải được kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các máy móc, thiết bị yêu cầu phải kiểm định); Kiểm tra bố trí nhân lực của nhà thầu để thi công công trình như chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường;

- Kiểm tra, giám sát và chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công của từng công việc do nhà thầu trình so với yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết, cụ thể: trước khi triển khai thi công các công việc trọng yếu, Tư vấn giám sát (TVGS) phải yêu cầu nhà thầu trình biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công để xem xét và chấp thuận; Trường hợp biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu chưa phù hợp thì Tư vấn giám sát (TVGS) phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp hoặc đề xuất các biện pháp khác thay thế để làm cơ sở cho nhà thầu thi công; Giám sát việc thực hiện các biện pháp thi công và biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu so với các biện pháp đã được phê duyệt;

- Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn đã được nêu trong hợp đồng hoặc được Bên A chấp thuận do nhà thầu trình trước khi được vào sử dụng cho công trình, cụ thể: Chỉ được cho phép sử dụng vào công trình các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu của dự án, hợp đồng đã ký kết với Bên A; Các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình phải có xuất xứ rõ ràng, chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn phù hợp với hợp đồng đã ký; Duy trì thường xuyên và liên tục việc giám sát và các biện pháp kiểm soát chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình;

- Kiểm tra và báo cáo bên A về quá trình sản xuất sản phẩm mẫu và sản phẩm được sản xuất sẵn.

- Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; nội thất của nơi sản xuất thiết bị, kết quả kiểm định chất lượng của các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định của Pháp luật do các nhà thầu trình; nghiệm thu theo các yêu cầu của thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành trước khi cho phép lắp đặt;

- Trong trường hợp cần thiết, Tư vấn giám sát (TVGS) sẽ tiến hành kiểm tra các phòng thí nghiệm mà nhà thầu sử dụng để thí nghiệm các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình;

- Tham gia giám sát quá trình thí nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, thiết bị xây dựng trong trường hợp cần thiết;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công công trình triển khai các công việc tại hiện trường nhằm tuân thủ đúng thiết kế và các quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của Bên A hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công trình xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nội thất, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Đôn đốc việc lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, quyết toán theo Hợp đồng đã ký kết;

- Quản lý, kiểm tra và tập hợp các hồ sơ tài liệu của dự án theo danh mục Hồ sơ hoàn công theo quy định, bàn giao cho Bên A sau khi hoàn thành tất cả các công việc (bao gồm file trên máy vi tính)

- Khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, nội thất không phù hợp với hợp đồng đã ký, thì Tư vấn giám sát (TVGS) có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Bên A và với các quy định hiện hành của Pháp luật; Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng các quy định của hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì Tư vấn giám sát (TVGS) báo cáo để Bên A xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu; Từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp, các giai đoạn xây lắp, theo hợp đồng đã ký kết với Bên A. Việc từ chối nghiệm thu các công việc của Tư vấn giám sát (TVGS) phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Bên A và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu;

- Đề xuất các biện pháp xử lý các khiếm khuyết phát hiện trong quá trình thi công xây dựng;

- Kiểm tra và báo cáo Bên A về điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trong quá trình thi công công trình.

- Kiểm tra hồ sơ bảo trì công trình.

- Kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo, đề nghị Bên A điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh các sai sót, mâu thuẫn và các bất hợp lý trong thiết kế nếu có.

- Phối hợp với Bên A tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Phối hợp với Bên A và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thi công công trình

- Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn

Sau thời gian 5 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, Nhà thầu Tư vấn phải triển khai công việc cụ thể theo yêu cầu đã nêu tại Nhiệm vụ cụ thể của Tư vấn giám sát. Tổng thời gian thực hiện gói thầu theo tiến độ dự án.

3. Giai đoạn hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Kiểm tra, tập hợp hồ sơ tài liệu có liên quan đến công trình bao gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, bản vẽ hoàn công, nhật kí công trình…

- Hỗ trợ Chủ Đầu Tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra, xác nhận hồ sơ quyết toán công trình.

👉 TÌM HIỂU THÊM: TƯ VẤN GIÁM SÁT LÀ GÌ? NHIỆM VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT TỪ A ĐẾN Z CẬP NHẬT MỚI NHẤT

4. Tổ chức công tác nghiệm thu công trình

Công tác nghiệm thu công trình gồm 2 giai đoạn như sau: 

a. Nghiệm thu từng phần, từng hạng mục công trình: 

- Từng hạng mục công trình sẽ được nghiệm thu từng phần theo giai đoạn quy định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

-  Để nghiệm thu, phải lập các bản vẽ hoàn công và thu thập đầy đủ các chứng chỉ của cơ quan quản lý Nhà nước, kết quả thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị …

b. Nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng: 

- Sau khi nghiệm thu từng phần, sẽ tổ chức hội đồng nghiệm thu với Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng.

-  Sau khi công trình được nghiệm thu công trình, Chủ đầu tư được phép đưa vào sử dụng.

-  Hồ sơ nghiệm thu công trình bao gồm: 

 • Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công của nhà thầu, bản vẽ sửa đổi (nếu có), bản vẽ hoàn công, chứng chỉ các loại vật liệu, các biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành đưa vào sử dụng, báo cáo công tác tư vấn giám sát và báo cáo nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
 • Ngoài ra trước khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, Tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các chứng chỉ sau đây: Chứng chỉ về PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC cấp; Chứng chỉ về môi trường; Chứng chỉ về an toàn thiết bị; Chứng chỉ đấu nối hệ thống hạ tầng: Cấp nước, thoát nước…

👉 TÌM HIỂU THÊM : QUY TRÌNH NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH UY TÍN GẦN 20 NĂM

- Năm 2005, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) đã đăng ký ngành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mã số doanh nghiệp 0200625288

- Tính đến nay, SVG Engineering tự hào là công ty giám sát thi công xây dựng công trình uy tín với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, chúng tôi luôn tận tâm và bảo đảm quyền lợi của Quý khách hàng/ Chủ đầu tư ngay cả sau khi hoàn thành xong dự án. Sự an tâm, tín nhiệm của khách hàng trong nước Việt Nam và nước ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... chính là nguồn động lực để SVG Engineering tự tin phát triển, hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng được các yêu cầu công việc từ đơn giản đến phức tạp, công trình có quy mô từ nhỏ đến lớn. SVG Engineering - Năng lực và kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình uy tín hàng đầu Việt Nam.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công SVG Engineering

 

- Đội ngũ kỹ sư xây dựng SVG Engineering được đào tạo chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia và rất tận tâm trong công việc được giao trọng trách. 

👉 TÌM HIỂU THÊM: HỒ SƠ NĂNG LỰC SVG ENGINEERING

CÁC CÔNG TRÌNH SVG ENGINEERING THAM GIA TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

1   TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY KHU CÔNG NGHIỆP
 
2 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG F1 CỦA QUANTA KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THUẬN NAM ĐỊNH VIỆT NAM
3 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY VANDERLEUN VIỆT NAM
 
4 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KSTAR - KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG
 
5 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY TONGWEI - KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG
 
6 GIÁM SÁT XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VINA PRIDE SEAFOODS KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU TỈNH LONG AN
7 GIÁM SÁT THI CÔNG TÒA NHÀ CTY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM KCN VSIP
 
8 GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY PHIHONG KCN AN DƯƠNG TP. HẢI PHÒNG
 
9 GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CHENG LOONG TẠI TỈNH BẮC GIANG
 

BÁO GIÁ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Giám sát thi công xây dựng công trình tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM