TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER QUẢNG NGÃI

7/5/2024 | 133 lượt xem

Tiếp nối các công trình trong lĩnh vực xây dựng năm 2024, đặc biệt là trong việc xây dựng nhà xưởng - nhà máy, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) tự hào là đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer Quảng Ngãi - Việt Nam. Dưới đây là thông tin và nội dung công việc chúng tôi thực hiện dự án này: 

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER QUẢNG NGÃI

- Tên công trình: Lắp đặt cơ khí, xây dựng, lắp đặt điện, lắp đặt đo lường
- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, thông Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Quảng Ngãi
- Đơn vị giám định: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám định Xây dựng Sao Việt (SVG Engineering)
- Năm thực hiện: 2024


Tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer

NỘI DUNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER QUẢNG NGÃI

- Kiểm tra, giám sát nhà thầu trong việc thực hiện các công việc trong quá trình thi công, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc, như: Điều kiện thi công, việc huy động, tập kết nhân lực, vật lực, máy móc phục vụ thi công, thi công các hạng mục công trình, quản lý chất lượng vật liệu, thiết bị thi công, chất lượng thi công, tiên dộ thi công, an toàn thi công, giám sát trực tiếp tại hiện trường, ... so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp bảo đảm an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình. 

- Thực hiện công tác rà soát kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư phục vụ cho công tác đấu thầu và các nhà thầu thi công bao gồm các nội dung như sau: Kiểm tra hồ sơ đấu thầu của Chủ đầu tư, kiểm tra nhà thầu thi công trong công tác lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng và hồ sơ bản vẽ hoàn công. 

- Nghiệm thu các hạng mục mà nhà thầu đã hoàn thành đạt yêu cầu và khi nhà thầu đưa ra yêu cầu nghiệm thu. Đối với hạng mục nhà thầu thực hiện không đạt yêu cầu theo Hợp đồng xây dựng tương ứng, bên B phải từ chối nghiệm thu và yêu cầu nhà thầu không được phép thực hiện các hạng mục tiếp theo đồng thời chỉnh sửa các hạng mục đó cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng để đủ điều kiện nghiệm thu được quy định tại Hợp đồng xây dựng như đã nêu ở đây. 

- Xác nhận hồ sơ: 

 • Cán bộ tư vấn giám sát trưởng xác nhận vào các hồ sơ chất lượng và bản vẽ hoàn công theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 
 • Ký và xác nhận bằng dấu pháp nhân vào hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ thanh, quyết toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng đã đạt yêu cầu theo quy định
 • Các xác nhận khác theo quy định hiện hành. 

- Cung cấp hồ sơ: Trong thời hạn bên A yêu cầu cung cấp các hồ sơ năng lực đảm bảo theo yêu cầu của dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu như sau: 

 • Hồ sơ năng lực của Công ty: ĐKKD; Chứng chỉ hoạt động xây dựng (SXD, BXD); Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đảm bảo tương đương với cấp công trình. 
 • Quyết định thành lập đoàn tư vấn giám sát. 
 • Bằng cấp chứng chỉ kèm theo Quyết định. 

- Định kỳ hàng tuần và/ hoặc theo yêu cầu của Bên A, Bên B có trách nhiệm lập báo cáo gửi bên A về tình hình thực tế tại công trường, việc thực hiện cong việc của các nhà thầu, các vấn đề chất lượng và/ hoặc các vấn đề khác tại công trường cùng với kết quả công việc tư vấn giám sát đã thực hiện. Báo cáo kèm theo các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo và/ hoặc nâng cao chất lượng, tiến độ công việc (nếu có). 

- Cung cấp cho bên A báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng của các nhà thầu, giao đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 06/2021/NĐ - CP. 

- Các công việc khác: 

 • Tham gia các cuộc họp cùng nhà thầu yêu cầu do bên A yêu cầu
 • Liên lạc, báo cáo với bên A về các nội dung liên quan đến quá trình thi công như: tiến độ thi công, chất lượng, phát sinh trong quá trình thi công... 
 • Chủ trì, phối hợp, tham gia giải quyết và/ hoặc giám sát việc xử lý, giải quyết vướng mắc, các sự cố chất lượng công trình (nếu có) và sự cố gây mất an toàn lao động tùy theo tình hình, yêu cầu cụ thể và nhiệm vụ được phân công.
 • Phải mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả nhân viên làm việc tại công trường. 
 • Phụ trách làm việc với các đơn vị liên quan tại công trường (như đơn vị : Thiết kế, giám sát chất lượng, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn, thi công, nhà cung cấp, ...)
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, ngoài các phạm vi công việc nêu trên, hai bên sẽ thống nhất bổ sung các phạm vi công việc nếu bên A muốn tăng sự quản lý giám sát. 

HÌNH ẢNH TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER QUẢNG NGÃI

Dưới đây là hình ảnh SVG Engineering thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy sản xuất công nghiệp Messer Quảng Ngãi - Việt Nam được ghi nhận lại: 


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy
SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy


SVG Engineering tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống điện nhà máy

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG LIÊN QUAN TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY MESSER QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hỗi chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản liên quan; 

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 03/3/2021;

- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/6/2015; 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực từ ngày 26/1/2021; 

- Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng; 

- Căn cứ thỏa thuận, nhu cầu, năng lực của hai bên;

VÌ SAO CẦN PHẢI THUÊ DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG UY TÍN

Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng, nhà máy là một phần quan trọng của quá trình xây dựng. Đây là một số lý do quan trọng:

 1. Đảm bảo chất lượng công trình: Việc có tư vấn giám sát giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng và đúng kỹ thuật. Điều này giúp tránh được các vấn đề như lỗi xây dựng, sử dụng vật liệu không đúng chất lượng, hay thậm chí là các nguy cơ về an toàn.

 2. Tuân thủ quy định pháp lý: Việc có tư vấn giám sát cũng đảm bảo rằng công trình tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến xây dựng. Điều này bao gồm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, và các quy định về kiểm định kỹ thuật.

 3. Quản lý chi phí và thời gian: Việc có tư vấn giám sát giúp quản lý chi phí và thời gian của dự án xây dựng. Bằng cách theo dõi quá trình thi công và xử lý các vấn đề kịp thời, tư vấn giám sát giúp tránh được các trễ hạn và lãng phí tài nguyên.

 4. Giảm thiểu rủi ro: Có tư vấn giám sát giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc xây dựng, bao gồm cả các rủi ro về an toàn, môi trường và tài chính. Việc có người giám sát chuyên nghiệp theo dõi quá trình thi công giúp phát hiện và giảm thiểu các vấn đề ngay từ khi chúng mới xuất hiện. Trường hợp nếu có sự cố bất ngờ, tư vấn giám sát sẽ đưa ra phương án xử lý hợp lý, kịp thời nhanh chóng. 

Tóm lại, tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng, nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, tuân thủ pháp lý, quản lý chi phí và thời gian, cũng như giảm thiểu rủi ro cho dự án.

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG UY TÍN GẦN 20 NĂM Ở VIỆT NAM

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng có thương hiệu uy tín gần 20 năm ở Hải Phòng cũng như các tỉnh thành phố khác ở Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư giám sát xây dựng chuyên môn cao và tận tâm với nghề xây dựng, SVG Engineering chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và chi phí thực hiện hợp lý và tốt nhất cho Quý khách hàng/ Chủ đầu tư.

Một số bài viết liên quan đến lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây dựng tham khảo: 

1. SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH UY TÍN GẦN 20 NĂM

2. QUY TRÌNH NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

3. TƯ VẤN GIÁM SÁT LÀ GÌ? NHIỆM VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT TỪ A ĐẾN Z CẬP NHẬT MỚI NHẤT

4. QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. CÔNG VIỆC CỦA KĨ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

6. NHIỆM VỤ VÀ CHI PHÍ CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BÁO GIÁ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY/ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy - nhà xưởng khu công nghiệp tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM